Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Aware Applications Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.8.2018.

Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt tietojen käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Päivitämme tietosuojaselostetta tarpeen mukaan, jolloin julkaisemme siitä uuden version verkkosivuillamme. Verkkosivustomme jatkuva käyttö päivityksen jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

 1. Rekisterinpitäjä

Aware Applications Oy, Vänkäri 1, 18100 Heinola, y-tunnus 2928215-2

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja Timo Lahdensivu, +358 50 5144 574.

3. Rekisterin nimi

Aware Applications Oy / asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja yhteistyösopimukset
 • Uutiskirjeet
 • Tilattujen palvelujen toteuttamiseen, myyntiin, laskuttamiseen sekä tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä palvelujen kehittämiseen
 • Uudelleenmarkkinointi verkkosivukäyttäytymisen perusteella verkossa ja sosiaalisen median palveluissa kuten Facebook, Twitter, LinkedIn ja Instagram.

 5. Rekisterin tietosisältö

 Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Yrityksen ja/tai henkilön etu- ja sukunimi, asema ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot sekä tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Verkkopalvelustamme ja sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot tai asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto 

 • EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Aware Applications Oy voi toimittaa henkilötietoja voimassaolevan lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
 • Voidaksemme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, saatamme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietoja ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa.
 • Kumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä toimita tietoja kolmansille osapuolille.
 • Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei tekninen toteutus tätä edellytä.
 • Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekistereitä käytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tietojen säilyttäminen

Asiakastietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde tai yhteistyökumppanuus on aktiivinen. Rekisterin tiedot tarkistetaan 3 vuoden välein ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan asianmukaisesti.

10. Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä kävijätietojen seurantaan. Sivusto lähettää selaimelle evästeen, pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön. 

Tällä sivustolla on käytössä Google Analytics, jolla seurataan sivuston käyttöä. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Voit lukea tarkemmin Google Analyticsin evästekäytännöistä Googlen sivuilta: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).